Termin do złożenia wniosku o zwolnienie ze składek ZUS upływa 30.6.2020 r.

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek na podstawie tarczy antykryzysowej powinien być przekazany do ZUS najpóźniej 30.6.2020 r.

Podmiot, który chce skorzystać z tej pomocy musi spełniać następujące warunki:

  1. Był płatnikiem składek na ZUS przed 1 kwietnia 2020 r. i zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 50 osób;
  2. Był płatnikiem składek jako spółdzielnia socjalna przed 1.4.2020 r.;
  3. Wykonywał pozarolniczą działalność  przed 1.4.2020 r. i opłacał składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, i jego przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek nie przekracza kwoty 15 681 zł., tj. 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto za 2020 r.;
  4. Wykonywał pozarolniczą działalność  przed 1.4.2020 r. i opłacał składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, i jego przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek przekraczał kwotę 15 681 zł., tj. 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto za 2020 r., jednak dochód nie przekraczał 7000 zł;
  5. Złożyć wniosek do ZUS do 30 czerwca 2020 r.
  6. Złożyć dokumenty rozliczeniowe (deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne) za okres marzec-maj 2020 r. do 30 czerwca 2020 r., chyba że zgodnie z przepisami jest zwolniony z ich składania.

Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. Przyjęto w ZUS, że przedsiębiorca znajduje się w trudnej sytuacji, jeżeli na 31.12.2019 r. zalegał z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy przedsiębiorca wprawdzie miał na 31.12.2019 r. zadłużenie za okres równy lub dłuższy niż 12 miesięcy, ale realizuje zawartą z ZUS umowę o rozłożenie na raty należności z tytułu składek zawartą przed 31.12.2019 r. Informacji o zadłużeniu lub realizacji umowy nie musi podawać we wniosku.

Wniosek o zwolnienie można przekazać:

  • drogą elektroniczną przez PUE ZUS (instrukcja plik docx 723kb)
  • drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl 
  • za pośrednictwem poczty,
  • osobiście w placówce ZUS – np. do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem "Tarcza antykryzysowa”. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności