Teleinformatyczna weryfikacja dokumentów w postępowaniu egzekucyjnym

W Dz.U. z 2018 r. pod poz. 2287 opublikowano rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 26.11.2018 r. w sprawie weryfikacji dokumentu w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika.

Zgodnie z rozporządzeniem, dokument pochodzący od komornika sądowego opatruje się informacją, która umożliwia jednoznaczne zweryfikowanie istnienia i treści dokumentu w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika sądowego. Informacja taka zawiera:

1) niepowtarzalny identyfikator, który umożliwia weryfikację dokumentu z danymi zawartymi w systemie teleinformatycznym;

2) adres strony internetowej, na której jest udostępniona usługa umożliwiająca weryfikację istnienia i treści dokumentu;

3) oznaczenie komornika, od którego pochodzi dokument, poprzez podanie imienia i nazwiska komornika, oznaczenia sądu, przy którym działa komornik, oraz oznaczenia siedziby kancelarii i adresu kancelarii;

4) informację o dacie, godzinie, minucie i sekundzie, w której nastąpiło pobranie dokumentu;

5) wskazanie, ile stron liczy dokument, oraz oznaczenie numeru każdej strony;

6) nazwę dokumentu;

7) klauzulę, że dokument posiada moc dokumentu wydanego przez komornika sądowego, bez opatrywania go w pieczęć urzędową i podpis upoważnionej osoby;

8) pouczenie, że weryfikacja dokumentu może nastąpić za pośrednictwem usługi udostępnianej na stronie internetowej przy użyciu niepowtarzalnego identyfikatora.

Weryfikacja dokumentu nie wymaga uwierzytelnienia w systemie teleinformatycznym. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności