Zakaz wprowadzony przez ustawodawców w Portland jest najdalej idącym ograniczeniem możliwości korzystania z omawianej technologii w kraju. Objęte nim zostały bowiem nie tylko podmioty publiczne, ale również te podmioty prywatne, które wykorzystywały ją w przestrzeni publicznej.

Regulacje z zakresu rozpoznawania twarzy są obecnie w początkowej fazie i funkcjonują zaledwie w kilku miejscach takich jak San Francisco, Oakland i San Diego. Portland wprowadzając przy tym prawo zakazujące korzystania z technologii prywatnym przedsiębiorstwom, wypłynęło na niezbadane legislacyjne wody.

Ted Wheeler piastujący funkcję burmistrza miasta wskazał na istotność wprowadzenia regulacji. Jak podkreślił – mieszkańcy zasługują na spokój ducha oraz przejrzystość ze strony podmiotów publicznych, oraz prywatnych. Niemniej jednak na wejście w życie przepisów obejmujących podmioty prywatne mieszkańcy będą musieli poczekać do 1 stycznia 2021 r.

Jak wskazali członkowie rady Portland – wprowadzane przepisy stanowią pierwszy krok na drodze do uregulowania kwestii związanych z korzystaniem z technologii rozpoznawania twarzy w mieście. Bez względu na powyższe pozostaje wiele pytań dotyczących wdrażania omawianych regulacji. Dotyczą one m.in. wykorzystywania technologii przed podmioty publiczne nieobjęte jurysdykcją.

Nowe zasady zostały przyjęte przez radę po miesiącach konfrontacji pomiędzy protestującymi w Portland oraz policją, które mają swoje źródło w konfliktach na tle rasistowskim. Zakaz stosowania technologii stanowi wyraz zaangażowania w politykę antyrasistowską.

Zgodnie z wyrażoną w artykule opinią, w przyszłości będzie można przyjrzeć się potencjalnej zmianie wprowadzonego zakazu, o ile technologia nie będzie posiadała wyników rasowo nierównych.

Źródło:

https://www.zdnet.com/article/portland-ore-passes-first-of-its-kind-facial-recognition-ban/