Obowiązujący do końca 2021 r. papierowy obieg dokumentów zostaje zastąpiony formą elektroniczną. Oznacza to, że od 1 stycznia 2022 r. wszyscy sprzedawcy, którzy działają w systemie zwrotu podatku VAT podróżnym, mają obowiązek wystawiania dokumentów TAX FREE w formie elektronicznej.

Kto może skorzystać z TAX FREE?

TAX FREE to system zwrotu podatku VAT podróżnym, którzy nie mają stałego miejsca zamieszkania na terytorium UE. Jest to rozwiązanie dla:

 • podróżnego, który dokonał w Polsce zakupu towarów powyżej 200 zł,
 • otrzymał paragon z kasy rejestrującej,
 • wywiózł towar w nienaruszonym stanie poza terytorium UE i uzyskał potwierdzenie funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej.

Elektroniczne TAX FREE to szereg ułatwień i korzyści

Dzięki wprowadzonym zmianom, przedsiębiorcy otrzymują szybki i łatwy dostęp do danych o transakcjach realizowanych w systemie TAX FREE. Elektroniczny obieg dokumentów ułatwi im także rozliczenia zarówno z podróżnymi, jak i z organami podatkowymi.

Podróżni zyskają z kolei na skróceniu czasu obsługi. Uzyskają elektroniczny dostęp do dokumentów TAX FREE. Szybciej otrzymają także zwrot zapłaconego podatku VAT przy transakcjach realizowanych w formie bezgotówkowej.

Sprzedaż w systemie TAX FREE

Od 1 lipca 2021 r. Krajowa Administracja Skarbowa uruchomiła system rejestracyjny w nowym TAX FREE, w którym do tej pory zarejestrowało się ok. 1550 przedsiębiorców.

Sprzedawcom, którzy nie dokonali jeszcze rejestracji przypominamy, że jest ona dostępna na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Podczas rejestracji następuje weryfikacja, czy przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT i czy ma co najmniej jedną kasę rejestrującą on-line. Są to niezbędne warunki do tego, aby sprzedawać towary w systemie TAX FREE od 1 stycznia 2022 roku.

O czym powinni pamiętać podróżni?

Jeśli jesteś podróżnym, uprawnionym do skorzystania z TAX FREE:

 • Kupuj w punktach sprzedaży oznaczonych logo TAX FREE.
 • Pamiętaj, że prawo do zwrotu VAT nabywasz przy zakupie towarów za min. 200 zł u jednego sprzedawcy.
 • Zgłoś sprzedawcy chęć skorzystania z TAX FREE.
 • Wybierz sposób zwrotu podatku (bezgotówkowy, gotówkowy).
 • Wybierz formę dokumentu TAX FREE (elektroniczna wersja na Twój e-mail, np. w formacie pdf lub wydruk).

Zanim wyjedziesz za granicę, sprawdź czy posiadasz

 • dokument elektroniczny na urządzeniu mobilnym lub
 • wydrukowany dokumentu TAX FREE oraz
 • wszystkie zakupione towary ujęte w dokumencie TAX FREE – jeżeli NIE – zgłoś to na granicy.

Na granicy:

 • Pokaż funkcjonariuszowi Służby Celno-Skarbowej swoje dokumenty TAX FREE (wydrukowane lub na urządzeniu mobilnym).
 • Poinformuj, których towarów brakuje.
 • Przedstaw wywożony towar (na żądanie)

System TAX FREE wygeneruje elektroniczne potwierdzenie wywozu dla wszystkich okazanych dokumentów TAX FREE. Na żądanie, wydrukowane dokumenty zostaną opatrzone pieczęcią POLSKA – CŁO.

Uwaga:

 • Dokumenty TAX FREE wystawione w innym państwie członkowskim zostaną zarejestrowane w systemie TAX FREE. Potwierdzeniem wywozu towarów w tym przypadku będzie odcisk pieczęci POLSKA – CŁO.
 • Jeżeli opuszczasz terytorium Unii Europejskiej z terenu innego państwa członkowskiego niż Polska musisz posiadać papierowe dokumenty TAX FREE. Na nich będzie potwierdzony wywóz towarów zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.

Otrzymujesz zwrot podatku VAT

 • Korzystaj z bezgotówkowej formy zwrotu podatku.
 • Gotówkę musisz odebrać u sprzedawcy osobiście.
 • Pamiętaj, nie możesz zmienić raz wybranej formy zwrotu podatku.

Źródło: Ministerstwo Finansów