Tarcza antykryzysowa 4.0 – kolejne działania osłonowe w Sejmie

Projekt został przygotowany w ramach tzw. pakietu osłonowego dla firm i stanowi kolejny element w realizacji tarczy antykryzysowej mającej na celu ograniczenie skutków gospodarczych wynikających z epidemii COVID-19.

Proponowane zmiany mają na celu poprawę sytuacji przedsiębiorców dotkniętych skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa (SARS-CoV-2) w tym utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie szczególnie narażonym na straty ekonomiczne związane z epidemią.

Zmiany mają też na celu wsparcie budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz utrzymanie ciągłości procesu inwestycyjnego samorządów.

Z uzasadnienia do projektu wynika, że najistotniejsze zmiany dotyczą:

1.Wprowadzenia dopłat do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przez banki komercyjne przedsiębiorcom oraz podmiotom prowadzącym działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych, dotkniętych skutkami epidemii. Do odsetek dopłaci BGK ze środków budżetu państwa, ze środków nowo utworzonego Funduszu Dopłat do Oprocentowania. Umowę kredytu z dopłatą będzie można podpisać do końca 2020 r

2. Wdrożenia pakietu osłonowego dla samorządów (tzw. tarcza samorządowa), w celu wsparcia budżetów samorządów, a także umożliwienia kontynuowania postępowań administracyjnych służących przygotowaniu inwestycji infrastrukturalnych i budowlanych.

3. Zmian w zakresie zamówień publicznych, których celem jest odblokowanie Krajowej Izby Odwoławczej i ułatwienie realizacji przetargów w warunkach epidemii, a także poprawa sytuacji wykonawców zamówień publicznych.

4. Rozwiązań mających na celu uelastycznienie zasad wynikających z prawa pracy i ich dostosowanie do wyzwań epidemii. W okresie pandemii priorytetem bowiem jest utrzymanie płynności prowadzonych działalności przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony maksymalnej liczby miejsc pracy.

5. Rozszerzenia zakresu darowizn podlegających odliczeniu od podatku dochodowego, a także wyłączenia z przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wartości darowizn otrzymanych od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r. przez placówki medyczne (m.in. szpitale) oraz placówki oświatowe, w związku z COVID-19, które nie podlegają z tytułu otrzymanych darowizn podatkowi od spadków i darowizn.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności