Tarcza 3.0 odblokuje proces inwestycyjny

Częściowe „odmrożenie” zawieszonych do tej pory terminów procesowych toczących się postępowań administracyjnych zakłada wstępny projekt tarczy 3.0. Do art. 15zzs specustawy z 2 marca 2020 r. (Dz.U. poz. 374 z późn. zm.) ma zostać dodany ust. 13. Zgodnie z nim przepisów o wstrzymaniu rozpoczęcia i zawieszeniu biegu terminów procesowych nie stosuje się do części postepowań administracyjnych. Chodzi m.in. o postępowania dotyczące:

inwestycji w zakresie dróg publicznych, linii kolejowych i lotnisk użytku publicznego,

prowadzonych przez organy administracji architektoniczno-budowlanej,

wydania lub udzielenia zgody, pozwolenia, decyzji lub zezwolenia wymaganych do dokonania zgłoszenia albo złożenia wniosku o pozwolenie na budowę lub wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego,

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz dotyczących inwestycji w gospodarce wodnej.

Wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów nie będzie również dotyczyło skarg na decyzję lub postanowienia wydane w tych postępowaniach, a także ponagleń, skarg na bezczynność lub przewlekłość.

Na konieczność odblokowania procesu inwestycyjnego zwracała wcześniej uwagę branża deweloperska, ostrzegając, że dalsze wstrzymywanie biegu terminów administracyjnych może wpłynąć na ciągłość realizowanych prac.

− Cieszymy się, że kolejne elementy postępowań inwestycyjnych są odwieszane. Jest to krok w dobrą stronę. Na razie wszystkie te przepisy sprowadzają się do próby powrotu do normalności, nie zaś wprowadzenia ułatwień. Dobrze, że rząd widzi konieczność odblokowania procedur w branży budowlanej, która ma możliwość zachowania stosunkowo dużej liczby miejsc pracy, jeśli nie zostanie wyhamowana przez urzędy – mówi Konrad Płochocki, dyrektor generalny Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

Polski Związek Firm Deweloperskich wraz z przedsiębiorcami branży nieruchomościowej zwracał się z apelem do władz samorządowych wszystkich szczebli i do wojewodów o podjęcie działań ułatwiających inwestorom przygotowanie i realizację projektów nieruchomościowych.

Postulowano o stworzenie i stosowanie jak najprostszych procedur uzyskiwania decyzji administracyjnych, o przyspieszenie uzgodnień oraz racjonalność w procedurach podziału zadań i kosztów budowy infrastruktury. ©℗

Etap legislacyjny

Projekt w uzgodnieniach

Marcin Wybranowski
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności