Częściowe „odmrożenie” zawieszonych do tej pory terminów procesowych toczących się postępowań administracyjnych zakłada wstępny projekt tarczy 3.0. Do art. 15zzs specustawy z 2 marca 2020 r. (Dz.U. poz. 374 z późn. zm.) ma zostać dodany ust. 13. Zgodnie z nim przepisów o wstrzymaniu rozpoczęcia i zawieszeniu biegu terminów procesowych nie stosuje się do części postepowań administracyjnych. Chodzi m.in. o postępowania dotyczące: