Szkoła zatrudni niektórych nauczycieli na podstawie Kodeksu pracy – projekt ustawy w Sejmie

Posłowie Platformy Obywatelskiej zgłosili projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty przywidujący możliwość zatrudniania w szkołach podstawowych asystentów nauczycieli. Zadaniem asystentów ma być wspieranie nauczycieli oraz innych osób prowadzących zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze lub zajęcia świetlicowe.

Różne pensje nauczycieli w tej samej szkole

W projekcie ustawy przewidziano, że nauczyciele asystujący będą zatrudniani na podstawie przepisów Kodeksu pracy – a nie Karty Nauczyciela (z tym tylko zastrzeżeniem, że ich wynagrodzenie nie będzie mogło być wyższe niż wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego). Oznacza to, że jeśli nowelizacja wejdzie w życie – w szkołach wystąpi bardzo duże zróżnicowanie w zakresie warunków zatrudnienia pomiędzy nauczycielami pracującymi „przy tablicy” a nauczycielami asystującymi. O ile pierwsza grupa zachowa wszelkie uprawnienia wynikające z Karty Nauczyciela, w tym zwłaszcza określające wysokość wynagrodzenia i wymiar urlopu wypoczynkowego, o tyle druga grupa będzie mogła być zatrudniana z wynagrodzeniem ustalonym na poziomie minimalnym oraz z urlopem okrojonym do 20 lub 26 dni.

Kwalifikacje asystenta na poziomie wymaganym od nauczyciela

Pomimo radykalnego zróżnicowania warunków zatrudnienia pomiędzy nauczycielami „tablicowymi” a asystującymi, założono stosunkowo wysoki poziom wymagań kwalifikacyjnych dla nauczycieli asystujących. W projekcie przyjęto, że asystent nauczyciela będzie musiał posiadać wykształcenie co najmniej na poziomie wymaganym do zatrudnienia na stanowisku nauczyciela w szkole podstawowej oraz przygotowanie pedagogiczne.

Nie wszystko będzie można zlecić asystentowi

Niektóre zadania zastrzeżono dla nauczycieli zatrudnionych w oparciu o Kartę Nauczyciela. Asystentowi nauczyciela nie będzie można bowiem powierzać zadań określonych dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudnianych dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Posłowie chcą, aby zmiany obowiązywały od września br.

W chwili przygotowywania niniejszego opracowania, zakończyło się pierwsze czytanie projektu w Komisjach Sejmowych, a projekt oczekiwał na drugie czytanie w Sejmie. Pomysłodawcy projektu chcieliby, aby został on uchwalony do końca maja br., tak aby szkoły mogły stosować nowe rozwiązanie już od września br.


Źródło:

- druk sejmowy nr 2132 oraz nr 2214
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności