Ustawą z 17.11.2021 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2120) zmieniono przepisy ZapobChoróbU. 

Przepisy ustawy rozszerzają krąg osób uprawnionych do przeprowadzania obowiązkowych szczepień ochronnych o ratowników medycznych.

Ustawa dodaje także postanowienia dotyczące zalecanych szczepień ochronnych, precyzując, że wykonanie zalecanego szczepienia ochronnego będzie poprzedzone badaniem kwalifikacyjnym w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania tego szczepienia, które przeprowadza lekarz. Ustawa precyzuje również możliwość przeprowadzenia badania kwalifikacyjnego osoby dorosłej przed szczepieniem przeciw grypie przez felczera, lekarza dentystę, pielęgniarkę, położną, ratownika medycznego, fizjoterapeutę, diagnostę laboratoryjnego oraz farmaceutę. 

Szczepienie przeciw grypie osoby dorosłej może przeprowadzić lekarz dentysta, farmaceuta, fizjoterapeuta oraz diagnosta laboratoryjny posiadający określone kwalifikacje. 

Postanowienia ustawy są istotne dla świadczeniodawców wykonujących obowiązkowe i dobrowolne szczepienia ochronne ze względu na poszerzenie kręgu osób uprawnionych do przeprowadzania obowiązkowych szczepień ochronnych oraz do badania kwalifikacyjnego i szczepienia osób dorosłych przeciw grypie.