Szerszy krąg osób uprawnionych do przeprowadzania obowiązkowych szczepień ochronnych oraz do badania kwalifikacyjnego i szczepienia osoby dorosłej przeciw grypie

Ustawą z 17.11.2021 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2120) zmieniono przepisy ZapobChoróbU. 

Przepisy ustawy rozszerzają krąg osób uprawnionych do przeprowadzania obowiązkowych szczepień ochronnych o ratowników medycznych.

Ustawa dodaje także postanowienia dotyczące zalecanych szczepień ochronnych, precyzując, że wykonanie zalecanego szczepienia ochronnego będzie poprzedzone badaniem kwalifikacyjnym w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania tego szczepienia, które przeprowadza lekarz. Ustawa precyzuje również możliwość przeprowadzenia badania kwalifikacyjnego osoby dorosłej przed szczepieniem przeciw grypie przez felczera, lekarza dentystę, pielęgniarkę, położną, ratownika medycznego, fizjoterapeutę, diagnostę laboratoryjnego oraz farmaceutę. 

Szczepienie przeciw grypie osoby dorosłej może przeprowadzić lekarz dentysta, farmaceuta, fizjoterapeuta oraz diagnosta laboratoryjny posiadający określone kwalifikacje. 

Postanowienia ustawy są istotne dla świadczeniodawców wykonujących obowiązkowe i dobrowolne szczepienia ochronne ze względu na poszerzenie kręgu osób uprawnionych do przeprowadzania obowiązkowych szczepień ochronnych oraz do badania kwalifikacyjnego i szczepienia osób dorosłych przeciw grypie.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności