Szczepienie przeciwko COVID-19 w zakładach pracy pilotażowo od 17.5.2021 r.

Aby wziąć udział w programie, zakład pracy powinien zgłosić się przez formularz udostępniony na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB). Formularz jest dostępny na stronie https://www.gov.pl/web/rcb/szczepieniawpracy. W formularzu należy wskazać liczbę chętnych do zaszczepienia pracowników bez podawania ich danych osobowych. Zakład pracy może wystawić w tym samym czasie maksymalnie jedno zgłoszenie, które powinno spełniać następujące kryteria:

  • w zgłoszeniu należy podać dane współpracującego podmiotu wykonującego działalność leczniczą (PWDL), zakład pracy musi uzyskać jego zgodę, dopiero posiadając taką zgodę można zgłosić się do programu szczepień,
  • liczba zgłoszonych osób: min. 300, bez górnego limitu,
  • pracodawca, we współpracy ze zgłoszonymi PWDL, powinien być w stanie zaszczepić wszystkie zgłoszone osoby w ciągu maksymalnie 5 dni.

Warto przypomnieć, że zakład pracy może zgłosić nie tylko pracowników ale również następujące osoby:

  • pracowników zakładów pracy,
  • członków samorządów zawodowych i stowarzyszeń branżowych,
  • osoby współpracujące (zatrudnione na umowę cywilnoprawną lub prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą),
  • studentów, którzy ukończyli 18 rok życia (zgłasza szkoła wyższa),
  • członków rodzin w/w osób.
Ważne

Należy pamiętać, że w punktach szczepień organizowanych na terenie zakładu pracy, albo w miejscu wskazanym przez pracodawcę w porozumieniu z PWDL muszą być zachowane podstawowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące w związku z epidemią COVID-19 (zasłanianie ust i nosa, zachowanie dystansu pomiędzy obsługą która będzie przeprowadzała szczepienia a pracownikami którzy będą szczepieni).

Obecnie rząd nie określa do kiedy pracodawcy mogą się zapisywać w ramach tego programu, należy natomiast zakładać, że o ile będą chętne podmioty zatrudniające do programu szczepień w zakładach pracy, to program będzie kontynuowany.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności