Szczepienia ochronne żołnierzy

W Dzienniku Ustaw z 12 lutego opublikowano nowe rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 3.2.2014 r. w sprawie programu szczepień ochronnych dla żołnierzy zawodowych oraz sposobu rejestracji przeprowadzonych szczepień ochronnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 198). Nowe rozporządzenie zastępuje obowiązujące dotychczas rozporządzenie MON z 30.4.2010 r. w sprawie programu szczepień ochronnych dla żołnierzy zawodowych oraz sposobu rejestracji przeprowadzonych szczepień ochronnych (Dz.U. Nr 87, poz. 564) i wejdzie w życie 27 lutego br. (czyli po upływie 14 dni od jego ogłoszenia). Rozporządzenie określa zasady szczepień ochronnych (plan szczepień znajduje się w załączniku) oraz sposób ich dokumentowania.

Nowe zasady wymagają, aby świadczeniodawca wykonujący szczepienia ochronne żołnierzy zawodowych dokumentował realizację szczepienia przez odnotowanie ich w dokumentacji medycznej prowadzonej w punkcie szczepień oraz w Międzynarodowej Książeczce Szczepień. Oprócz tego, informacja o wykonaniu szczepienia ochronnego powinna zostać przekazana do jednostki organizacyjnej wojskowej służby zdrowia wyznaczonej przez szefa jednostki organizacyjnej właściwej do spraw zdrowia podległej Ministrowi Obrony Narodowej, w terminie siedmiu dni od dnia jego wykonania. Informacja ta ma zawierać podstawowe dane identyfikujące zaszczepionego żołnierza, w tym imię, nazwisko, PESEL, a także dane dotyczące szczepienia, w tym m.in. nazwę szczepionki, numer serii szczepionki. W przypadku, gdy świadczeniodawcą jest Służba Wywiadu Wojskowego i Służba Kontrwywiadu Wojskowego, w informacji nie podaje się danych szczepionego.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności