Szczegółowe warunki umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej – nowe zarządzenie Prezesa NFZ

Na stronach Narodowego Funduszu Zdrowia opublikowano zarządzenie nr 65/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 29.6.2018 r. w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

W zarządzeniu sprecyzowano, że świadczenia w poszczególnych zakresach mogą być udzielane przez świadczeniodawcę z udziałem podwykonawców (dotyczy to także opieki kompleksowej). Określono również możliwość zlecania przez świadczeniodawcę podwykonawcy realizacji jedynie części świadczeń udzielanych w ramach danego profilu systemu zabezpieczenia. Natomiast umowa zawarta między świadczeniodawcą a podwykonawcą co do realizacji świadczeń powinna zawierać zastrzeżenie o prawie Narodowego Funduszu Zdrowia do przeprowadzenia kontroli podwykonawcy w zakresie wynikającym z umowy.

Zarządzenie reguluje również termin wyliczenia ryczałtu w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na kolejny okres rozliczeniowy wskazując, że jego wyliczenie powinno nastąpić w terminie 90 dni od dnia zakończenia poprzedniego okresu rozliczeniowego.

W zarządzeniu uściślono również czas pracy poradni przyszpitalnej, określając, że wynosi on co najmniej 3 dni w tygodniu, w wymiarze nie mniejszym niż 12 godzin tygodniowo (łącznie).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności