Szczegółowe kryteria wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia

W nowym rozporządzeniu Minister Zdrowia określił szczegółowe kryteria wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w podziale na poszczególne zakresy lub rodzaje świadczeń opieki zdrowotnej.

Rozporządzenie składa się co zasady z tabel określających szczegółowe kryteria wyboru ofert wraz z wyznaczającymi je warunkami oraz przypisaną im wartością punktową. Każdemu szczegółowemu warunkowi w danym rodzaju świadczeń zdrowotnych przypisano określoną wartość punktową, która po zsumowaniu z punktami przyznanymi za spełnianie pozostałych warunków stanowić będzie wartość punktową oferty.

Wśród najważniejszych zmian wprowadzanych rozporządzeniem wskazać należy m.in.:

  • przyznawanie punktów oferentom prowadzących dokumentację medyczną w formie elektronicznej,
  • przyznawanie punktów oferentom realizującym kompleksowo świadczenia w ramach systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego,
  • przyznawanie punktów oferentom współpracującym z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
  • wprowadzenie punktów ujemnych za nieprawidłowości stwierdzone w wynikach kontroli prowadzonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności