Eurostat podał dane, według których Polska w lutym 2021 r. była krajem o najniższej stopie bezrobocia w Unii Europejskiej, na poziomie 3,1%. Podobna sytuacja miała miejsce w styczniu 2021 r.

Marzec był pierwszym miesiącem w tym roku, gdy liczba zarejestrowanych bezrobotnych w urzędach pracy zmniejszyła się.

Ze wstępnych danych MRPiT wynika, że liczba bezrobotnych w marcu 2021 r. wyniosła 1079,8 tys. osób i w porównaniu do końca lutego 2021 r. liczba ta spadła o 19,8 tys. osób, czyli o 1,8%. Spadek poziomu bezrobocia był silniejszy niż w marcu 2020 r.

W żadnym województwie wskaźnik bezrobocia nie przekroczył 11%. Najniższą stopę bezrobocia rejestrowanego zanotowano w województwie wielkopolskim (3,9%), a najwyższą w warmińsko-mazurskim (10,5%).

W marcu 2021 r. według wstępnych danych pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 115,5 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, tj. o 10,1 tys. (9,6%) więcej niż w lutym 2021 r. i o 37,8 tys. (48,8%) więcej niż w marcu 2020 r.

Źródło:

gov.pl