Najniższą stopę bezrobocia rejestrowanego zanotowano w województwie wielkopolskim (3,5%), a najwyższą w warmińsko-mazurskim (9,2%). W żadnym województwie wskaźnik bezrobocia nie przekraczał 10%.

W czerwcu 2021 r. według wstępnych danych pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 114,1 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, tj. o 0,7 tys. (0,6%) mniej niż w maju 2021 r. i o 20,8 tys. (22,4%) więcej niż w czerwcu 2020 r.

Ze wstępnych danych wynika, że liczba zarejestrowanych bezrobotnych w urzędach pracy w czerwcu  2021 r. wyniosła 994,8 tys. osób bezrobotnych i w porównaniu do stanu z końca maja 2021 r. liczba ta zmniejszyła się o 31,9 tys. osób, czyli o 3,1%.

Według opublikowanych 1.7.2021 r. danych przez Eurostat w maju 2021 r.  stopa bezrobocia, liczona według definicji przyjętej przez Eurostat, wyniosła w Polsce 3,8%. Zharmonizowana stopa bezrobocia w Unii Europejskiej (27) wyniosła 7,3%, a w strefie euro – 7,9%. Wskaźnik w Polsce (po korekcie) był o 0,6 punktu proc. wyższy niż w maju 2020 r., podczas gdy wskaźnik w UE wzrósł rok do roku o 0,4 punktu proc. (z 6,9% do 7,3%).

W zakresie instrumentów nadzorowanych przez resort  pracy do końca czerwca  2021 r. powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy przyznały wsparcie dla 8,1 mln miejsc pracy.

Źródło:

gov.pl