Fundusz emerytalny

Z prognozy ZUS wynika, że nadal najbardziej deficytowy będzie fundusz emerytalny. Deficyt funduszu emerytalnego – od 2,24 % PKB w 2023 r. do 2,95 % PKB w 2027 r. – wynika m.in. z ogromnych zobowiązań zaciągniętych przez stary system emerytalny, obowiązujący do 1998 r.

Fundusz chorobowy

W najbliższych latach deficytowy będzie również fundusz chorobowy. Deficyt ten – od 0,25 % PKB w 2023 r. do 0,24 % PKB w 2027 r. – występuje od 2010 r. Wynika z rozszerzania w ciągu ostatniej dekady uprawnień do zasiłków przy pozostawieniu stopy składki bez zmian. W perspektywie stopień pokrycia wydatków funduszu chorobowego ze składek wzrośnie z 73 do 74 %.

Fundusze rentowy i wypadkowy

Z kolei fundusze rentowy i wypadkowy będą generować nadwyżki roczne. – Dobra sytuacja obu funduszy wynika z tego, że zdrowie Polaków oraz warunki i bezpieczeństwo pracy poprawiają się. Odnotowujemy coraz mniej wypadków przy pracy. Nasze społeczeństwo ma o wiele większą wiedzę niż poprzednie pokolenia na temat tego, jak dbać o swoje zdrowie. Do tego dochodzi postęp szeroko pojętej medycyny – komentuje szefowa ZUS.

Dalsze prognozy

ZUS opracował także prognozę długoterminową dla FUS do 2080 roku – ujawnia ona znaczną odporność systemu emerytalnego na finansowe skutki zmian demograficznych.

Więcej treści o prawie pracy po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj! Sprawdź

OECD podaje w raporcie „Pensions at a Glance 2021”, że udział publicznych wydatków emerytalno-rentowych w PKB Polski w 2019 r. wyniósł 10,6%., a w 2060 r. ma wynieść 10,8%, czyli mniej więcej tyle samo. W innych państwach obciążenie wydatkami emerytalnymi ma w przyszłości znacznie wzrosnąć, np. w Belgii o 25 %, a w Czechach, Irlandii, Nowej Zelandii, na Słowacji, w Słowenii i na Węgrzech o 50–70 %, co oznacza wzrost o kilka punktów procentowych PKB.

Źródło:

zus.pl