System opłat w prawie ochrony środowiska – ważne zmiany

Podstawowym celem ustawy z 16.12.2015 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. z 2015 r., poz. 2278) jest wydłużenie okresu odroczenia pobierania opłat za korzystanie ze środowiska oraz naliczania kar administracyjnych, jeżeli przedsięwzięcie, którego wykonanie zapewni usunięcie przyczyn ponoszenia tych opłat lub kar, jest ujęte w krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych, a termin jego realizacji minie 31.12.2018 r.

Drugim celem nowelizacji jest przesunięcie ustalonej na dzień 31.12. 2016 r. daty wejścia w życie uregulowań dotyczących sposobu ustalania i wnoszenia opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. Nowy termin to: 31.12. 2018 r. W konsekwencji nowelizacja obejmuje również przepis dotyczący sposobu wnoszenia opłaty za pierwsze półrocze roku, w którym obowiązywać będą zmienione zasady – opłatę za pierwsze półrocze 2019 r. wnosić się będzie w wysokości 50% opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza należnych za 2018 r.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności