System Monitorowania Dostępności do Świadczeń Opieki Zdrowotnej i System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych – nowe rozporządzenie

Z dniem 10.10.2018 r. wejdzie w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 17.9.2018 r. w sprawie wymagań dla Systemu Monitorowania Dostępności do Świadczeń Opieki Zdrowotnej i Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych oraz ich minimalnej funkcjonalności (Dz.U. poz. 1822). Rozporządzenie zastępuje rozporządzenie ministra zdrowia z 14.8.2013 r. w sprawie minimalnych wymagań dla niektórych systemów teleinformatycznych funkcjonujących w ramach systemu informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. poz. 999).

W rozporządzeniu usunięto kwestie związane z opisem systemów Monitorowania Dostępności do Świadczeń Opieki Zdrowotnej i Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych oraz zakresem komunikacji między elementami struktury poszczególnych systemów, w tym zestawienia struktur dokumentów elektronicznych, formatów danych oraz protokołów komunikacyjnych i szyfrujących.

Usunięto również odwołanie do norm dotyczących przesyłania dokumentacji zdrowotnej z uwagi na to, że dokumentacja medyczna nie jest udostępniana w przedmiotowych systemach oraz przepisy odnoszące się do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi.

Rozporządzenie usuwa także możliwość gromadzenia zbiorczych informacji dotyczących kształcenia pracowników medycznych w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności