Świadomość przedstawicieli MŚP na temat reformy prawa dotyczącej ochrony danych osobowych

Metodologia

Metodologia badawcza > CAWI (Computer Assisted Web Interview) - badanie komputerowe wspomagane internetowo

Wielkość próby > N=191

Realizacja badania > 17.12.2017­12.01.2018

Wyniki badania pokazały z jednej strony dużą świadomość przedstawicieli badanych firm n.t. reformy, z drugiej zaś strony - sporą niepewność tej wiedzy. Widać to również w odpowiedziach na pytanie o to, czego najbardziej im trzeba by nowe przepisy zostały wdrożone. Tutaj aż 59% odpowiedzi to „informacje od organów”, a 54% - „usługi wsparcia (audyt, szkolenie)”. Warto by było tę wysoką świadomość i potrzebę wiedzy wykorzystać.

Dobrych wiadomości jest kilka. Pierwsza to taka, że niemal wszyscy przedstawiciele badanych firm wiedzą, że przetwarzają dane osobowe, a tylko 15% z nich nie ma w swoich strukturach osoby zajmującej się tematyką ich ochrony. Druga - świadomość zbliżającej się reformy prawa jest bardzo wysoka - aż 88% deklaruje, że o niej słyszeli. Skąd czerpali wiedzę? Najczęściej ze szkoleń (niekoniecznie ściśle związanych z tematyką) i portali informacyjnych. Pracownicy ponad połowy firm (52%) brali udział w zewnętrznych szkoleniach na których poruszana była tematyka rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); dzalej: RODO, a nieco wyższy odsetek (62%) ma plany z tym związane. Blisko połowa (47%) rozpoczęła już także prace nad wdrożeniem nowych wymagań. Firmy te znacznie bardziej optymistycznie oceniają swoje szanse na terminowe wdrożenie wszystkich wymagań. Kolejna dobra wiadomość jest taka, że respondenci deklarują, że wiedzą od kiedy rozporządzenie będzie obowiązywało (72% wskazań) lub jaka odpowiedzialność związana jest z jego naruszeniem (62%).

Sprawa nieco komplikuje się gdy dochodzimy do pytań, w których nie tylko postanowiliśmy zapytać o to, czy respondenci znają nowe obowiązki administratorów danych, Inspektora Ochrony Danych i uprawnienia obywateli. Wszystkich tych, którzy twierdząco odpowiedzieli na to pytanie poprosiliśmy też o wskazanie z listy konkretnych obowiązków/uprawnień. I tutaj dochodzimy do złych wiadomości - na listach pomieszaliśmy prawidłowe i fałszywe odpowiedzi, a w efekcie - tylko niewielki odsetek respondentów „zdał egzamin” wskazując odpowiedzi prawidłowe i/lub nie wskazując fałszywych.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności