Świadczenia medyczne NFZ dla osób niepełnosprawnych na 2020 r. – program rządowy

W M.P. z 2020 r. pod poz. 856 opublikowano uchwałę Rady Ministrów nr 67/2020 z 3.6.2020 r. w sprawie programu rządowego pn. „Świadczenia medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych na rok 2020”.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z 23.10.2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2192 ze zm.) Rada Ministrów uchwaliła, że wymieniony wyżej program rządowy stanowiący załącznik do uchwały.

W programie tym określono:

 • jego podstawę prawną;
 • diagnozę sytuacji;
 • cele programu;
 • zakres podmiotowy i przedmiotowy programu;
 • realizatora i wykonawcę programu;
 • finansowanie programu oraz warunki przyznawania wykonawcom środków z Funduszu Solidarnościowego na realizację programu;
 • terminy i warunki jego realizacji;
 • tryb przystąpienia do programu;
 • zadania podmiotów uczestniczących w jego realizacji;
 • monitoring programu;
 • zakres sprawozdawanych danych.

W programie podkreślono, że ma on na celu wsparcie zdrowotne osób niepełnosprawnych powyżej 16. roku życia posiadających orzeczenie o lekkim albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do tych dwóch stopni, którym świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej mogą pozwolić na jak najpełniejszy powrót do aktywności społecznej i życie w jak najmniejszym stopniu ograniczone barierami.

Jedną z dodatkowych korzyści programu, zdaniem jego twórców, może być podjęcie lub utrzymanie aktywności zawodowej i społecznej, podjęcie lub kontynuacja nauki przez osoby dotknięte niepełnosprawnością, którym świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej pozwolą na utrzymanie kondycji zdrowotnej i dobrej jakości funkcjonowania.

Realizacja programu ma pozwolić na przekazanie dodatkowych środków na leczenie osób niepełnosprawnych, co powinno ułatwić dostęp do świadczeń z zakresu rehabilitacji i przełożyć się na zwiększenie skuteczności podejmowanych działań rehabilitacyjnych.

Ważne

Działania programu są komplementarne wobec działań prowadzonych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w programach finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego oraz wpisują się w cele wskazane w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.). 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności