Świadczenia finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – zmiana zarządzenia

W zarządzeniu Prezesa NFZ nr 40/2020/DSOZ zmieniającym zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przewidziano finansowanie testów na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 i dodatkowe środki na dostępność respiratorów w szpitalach jednoimiennych.

W zarządzeniu nr 40/2020/DSOZ (zmieniającym zarządzenie nr 32/2020/DSOZ Prezesa NFZ z 8.3.2020 r.) uwzględniono dodatkowe świadczenia, które będą finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia:

  • finansowanie testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 w trakcie pobytu/ hospitalizacji pacjenta,
  • dodatkowe finansowanie łóżek w szpitalach jednoprofilowych zakaźnych,
  • dodatkowe finansowanie respiratorów w szpitalach jednoprofilowych zakaźnych.

Ponadto w zarządzeniu doprecyzowano sposób wyliczania zindywidualizowanej opłaty za gotowość do udzielania świadczeń, zaktualizowano katalog produktów rozliczeniowych oraz dodano wzory raportów sprawozdawczych.

Przepisy zarządzenia stosuje się do rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych od 8.3.2020 r.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności