Stypendia stażowe dla studentów w ramach projektów sfinansowanych ze środków europejskich

Tak stwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 16.3.2021 r. (0113-KDIPT2-2.4011.1031.2020.2.SR).

W tym przypadku Dyrektor KIS rozpatrywał kwestię opodatkowania stypendiów wypłacanych uczestnikom projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zasady uczestnictwa w projekcie określała trójstronna umowa zawarta między uczelnią, jako uczestnikiem, instytucją publiczną jako pośrednikiem dokonującym wypłaty środków i podmiotem realizującym staż studencki, czyli pracodawcą.

Przychodem dla celów podatku dochodowego są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń (art. 11 ust. 1 PDOFizU). Jednak, jak wynika z art. 21 ust. 1 pkt 137 PDOFizU, przedmiotowym zwolnieniem od podatku objęto środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w FinPubU. A zgodnie z art. 2 pkt 5 FinPubU, ilekroć w ustawie jest mowa o środkach europejskich – rozumie się przez to środki, o których mowa m.in. w art. 5 ust. 3 pkt 1 FinPubU, czyli środki pochodzące z funduszy strukturalnych, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ważne

Omawianym zwolnieniem objęto środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu. Oznacza to, że nie dotyczy to wszystkich świadczeń otrzymywanych przez uczestnika projektu (np. świadczenia nieodpłatne, świadczenia częściowo odpłatne oraz świadczenia rzeczowe). A zatem zwolnieniem objęto wyłącznie świadczenia finansowe, czyli pieniężne.

Podsumowując, wartość świadczeń pieniężnych wypłaconych uczestnikowi projektu sfinansowanych ze środków europejskich w rozumieniu FinPubU korzysta z przedmiotowego zwolnienia od podatku dochodowego.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności