Stwierdzone historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi – komunikat WIOŚ w Warszawie

W związku ze zgłaszanymi do WIOŚ w Warszawie interwencjami mieszkańców sąsiadujących z realizowaną inwestycją przy ul. Obozowej 20 w Warszawie, Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przeprowadził na postawie art. 101c ustawy z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz.1232 ze zm.) postępowanie wyjaśniające, w wyniku którego dokonano następujących ustaleń:

  1. Po natrafieniu na zanieczyszczenia ziemi w dniach 18–19.6.2015 r. prace budowlane zostały wstrzymane, a wykop budowy zabezpieczono. Dokonano także monitoringu jakości powietrza, gleby i wód gruntowych.
  2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie decyzją z 24.6.2015 r., na wniosek pełnomocnika inwestora ustalił dla terenu nieruchomości plan remediacji (oczyszczenia i usunięcia) historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi.
  3. W najbliższym czasie planowane jest wznowienie zawieszonych robót budowlanych. Z informacji telefonicznych przekazywanych przez mieszkańców wynika, że właśnie ten fakt budzi wzmożony niepokój, a w szczególności rozpowszechniona przez wykonawcę i inwestora informacja zawierająca zalecenia dotyczące nieotwierania okien i drzwi balkonowych.
  4. Z konieczności na wypracowanie spójnego sposobu informowania mieszkańców w zakresie ewentualnych zagrożeń dla zdrowia i życia, Mazowiecki Wojewódzkiego Inspektor Ochrony Środowiska wystąpił do Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy. Z ustaleń wstępnych przekazanych przez Biuro wynika, że w najbliższym czasie zorganizowane będzie spotkanie robocze dotyczące przedmiotowej sprawy. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności