Strony BIP lepiej zabezpieczone

Dzięki BIP obywatele mają większy dostęp do informacji o działalności organów władzy publicznej i samorządowej. Informacje na stronach podmiotowych BIP mogą zamieszczać jedynie redaktorzy - pracownicy podmiotów publicznych posiadających konto na platformie ePUAP. Robią to przez Scentralizowany System Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP) - bezpłatną aplikację, która umożliwia założenie i prowadzenie stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej. Od dziś, dzięki integracji z systemem Profil Zaufany (PZ) administratorzy BIP będą się logować przy użyciu PZ.

Wprowadzanych zmian nie odczują obywatele, szukający informacji na stronach Biuletynów Informacji Publicznej, bo wygląd stron BIP pozostanie taki sam. Jednak zmiana sposobu logowania się administratorów znacząco zwiększy bezpieczeństwo publicznych serwisów.

Główne zmiany to:

1. Wymiana dotychczasowego modułu logowania (za pomocą konsoli Draco) na nowy - umożliwiający uwierzytelnienie użytkownika zarejestrowanego w systemie Profil Zaufany,

2. Dodanie modułu umożliwiającego wybranie kontekstu (zarejestrowany podmiot publiczny) za pomocą usługi Metoda Logowania Profil Zaufany,

3. Dodanie modułu służącego do sprawdzania uprawnień użytkownika dla wybranego kontekstu - od wybranego przez użytkownika kontekstu zależą jego uprawnienia w systemie,

4. Dodanie modułu, który umożliwia wylogowanie się z SSDIP za pomocą Profilu Zaufanego.

Trzy kroki administratora/redaktora BIP:

Nowa procedura w trzech krokach:

Krok 1: Po wybraniu funkcji „Logowanie” nastąpi przekierowanie na Profil Zaufany, gdzie musisz zalogować się zgodnie ze skonfigurowanym przez siebie sposobem logowania (login i hasło lub certyfikat),

Krok 2: Po skutecznej autentykacji na Profilu Zaufanym zostaniesz przekierowany/-a na stronę z wyborem kontekstu,

Krok 3: Dalsze postępowanie bez zmian.

Logowanie do konsoli Draco, która nadal będzie służyć do zaawansowanego zarządzania uprawnieniami ePUAP, również pozostaje bez zmian.

http://ssdip.bip.gov.pl/
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności