Strażacy ochotnicy z nowymi uprawnieniami. Obowiązki pracodawcy

Projekt ustawy przewiduje, że pracodawca będzie miał obowiązek zwolnić od świadczenia pracy strażaka­­‑ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej biorącego udział w działaniach i akcjach ratowniczych lub ćwiczeniach organizowanych przez gminę, Państwową Straż Pożarną lub inne uprawnione podmioty oraz wykonującego zadania na rzecz ochrony ludności, a także na czas niezbędny do odpoczynku zgodnie z art. 132 § 1 KP. To oznacza, że prawo do zwolnienia z obowiązku  świadczenia pracy będzie wynikało wprost z ustawy a nie aktów normatywnych niższego rzędu. Na etapie konsultacji społecznych powinno również zostać doprecyzowane jak będzie wyglądało zwolnienie na czas szkoleń organizowanych przez Straż Pożarną. 

Druga istotna propozycja wynikająca z tego projektu to przyznanie strażakowi­‑ratownikowi Ochotniczej Straży Pożarnej świadczenia ratowniczego, z tytułu wysługi lat w Ochotniczej Straży Pożarnej, w wysokości 200 zł. Biorąc pod uwagę, że jednym z warunków niezbędnych do otrzymania świadczenia będzie odpowiedni wiek strażaka-ratownika, będzie to świadczenie na kształt dodatku do emerytury. Prawo do świadczenia ratowniczego przysługuje strażakowi­­- ratownikowi Ochotniczej Straży Pożarnej:

  • który przez co najmniej 25 lat był czynnym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w przypadku mężczyzn oraz 20 lat w przypadku kobiet,
  • po osiągnięciu 65 roku życia, w przypadku mężczyzn oraz 60 roku życia w przypadku kobiet.

Przez czynne członkostwo w Ochotniczej Straży Pożarnej należy rozumieć członkostwo, podczas którego w ciągu każdego roku ubezpieczony strażak­­‑ratownik Ochotniczej Straży Pożarnej brał bezpośredni udział w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych organizowanych i prowadzonych przez Państwową Straż Pożarną. Przy naliczaniu okresu czynnego członkostwa strażaka­­‑ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej, nie jest wymagane zachowanie ciągłości wysługi.

Ważne

Komentowane propozycje są obecnie na etapie konsultacji społecznych, co oznacza, że w finalnym brzmieniu mogą się jeszcze zmienić. Biorąc jednak pod uwagę, że przepisy są już na takim etapie prac legislacyjnych należy się przygotować, ze począwszy od 2022 r. zaczną obowiązywać i staną się częścią porządku prawnego. Szczególnie, że sprawa dotyczy wielu pracodawców ponieważ strażników-ratowników OSP w Polsce jest około 200 tysięcy. 
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności