Strategia inspekcji francuskiego organu ds. ochrony danych osobowych na 2020 r.

W celu monitorowania przestrzegania przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) francuski organ nadzorczy dokonuje tysięcy inspekcji każdego roku. Procedury kontrolne w roku 2020 będą obejmowały 3 obszary wskazane przez CNIL. Mają one bowiem zdaniem organu zasadniczy wpływ na życie codzienne obywateli.

Zabezpieczenie danych dotyczących zdrowia

Dane dotyczące zdrowia zaliczają się do kręgu danych wrażliwych, a co za tym idzie, muszą one zostać poddane szczególnej ochronie. Ich przetwarzanie musi być poddane ścisłemu monitorowaniu w celu zapewnienia prywatności podmiotom danych. Stąd francuski organ postawił sobie za cel weryfikację wdrożonych środków bezpieczeństwa w tym sektorze.

Wykorzystywanie danych o geolokalizacji

Coraz częściej stosowane rozwiązania technologiczne funkcjonujące z wykorzystaniem danych dotyczących geolokalizacji użytkowników stanowią dostrzegalne ułatwienie w codziennym życiu. Niemniej jednak wiążą się z ryzykiem naruszenia prywatności osób korzystających z takich aplikacji/programów. Z tego względu CNIL przeanalizuje ten obszar pod kątem proporcjonalności zbieranych danych, okresów ich retencji oraz zastosowanych zabezpieczeń.

Legalność profilowania

Ostatnim obszarem, który poddany zostanie inspekcji, będzie kwestia zgodności z prawem profilowania użytkowników przez programy śledzące oraz w ramach zbieranych plików cookies. Organ zweryfikuje, czy wobec podmiotów danych poddanych takiemu profilowaniu, wypełnione zostały wszelkie obowiązki na gruncie obowiązujących aktów normatywnych. Wynikają one m.in. z francuskiej dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej z 12 lipca 2002 r., która nakłada na administratorów danych wymogi dotyczące np. zbierania zgód oraz udzielenia stosownych informacji podmiotom danych. Dodatkowo cały szereg nowych obowiązków ma swoje źródło w rozporządzeniu ogólnym o ochronie danych (RODO).

Weryfikacja wskazanych powyżej obszarów będzie stanowiła ok 20% wszystkich inspekcji zaplanowanych przez CNIL na 2020 r.

Źródło: https://www.cnil.fr/en/what-inspection-strategy-2020
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności