Główny Inspektor Sanitarny nie rekomenduje stosowania natryskowych bramek dezynfekcyjnych z powodu nieskutecznego działania w zwalczaniu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, a także płynących zagrożeń dla zdrowia użytkownika wynikających z ich stosowania.

Odpowiedzią na to pytanie niech będzie komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z 3.11.2020 r. w sprawie natryskowych bramek dezynfekcyjnych zamieszczony na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/gis/komunikat-glownego-inspektora-sanitarnego-w-sprawie-natryskowych-bramek-dezynfekcyjnych. W komunikacje tym zapisano, że: W związku z pojawiającymi się zapytaniami dotyczącymi zasadności i bezpieczeństwa stosowania natryskowych bramek dezynfekcyjnych w miejscach publicznych, np. szkołach, urzędach lub sklepach, Główny Inspektor Sanitarny w kontekście rozprzestrzeniającego się wirusa SARS-CoV-2 informuje, co następuje: zgodnie z art. 5 ustawy z .10.2015 r. o produktach biobójczych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2231 ze zm.), udostępniane na rynku i stosowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą być jedynie produkty biobójcze, które zostały zarejestrowane zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Produkty biobójcze, w tym, wykorzystywane w natryskowych bramkach dezynfekcyjnych, powinny posiadać odpowiednie pozwolenie i zezwolenie na handel równoległy albo pozwolenie na obrót wydawany przez Prezesa Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL).

Należy podkreślić, że nie zostały wydane przez Prezesa URPL pozwolenia dla produktu biobójczego stosowanego w bramkach, tunelach, kabinach, kurtynach dezynfekcyjnych w celu spryskiwania osób.

Produkty biobójcze, które nie zostały wpisane do ogólnodostępnego, na bieżąco uaktualnianego, Wykazu Produktów Biobójczych, widniejącego na stronie internetowej URPL pod linkiem http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze, nie powinny znajdować się w sprzedaży i nie należy ich stosować.

Według rekomendacji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) spryskiwanie osób środkami dezynfekującymi lub odzieży podczas jej używania przez ludzi, w tzw. tunelach, bramkach czy kabinach dezynfekcyjnych, nie jest w żadnym wypadku zalecane z uwagi na narażenie i możliwe negatywne skutki stosowania produktów biobójczych.

Wnioski

Jak widać, Główny Inspektor Sanitarny nie rekomenduje stosowania natryskowych bramek dezynfekcyjnych z powodu nieskutecznego działania w zwalczaniu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, a także płynących zagrożeń dla zdrowia użytkownika wynikających z ich stosowania.