Stosowanie wirusobójczych bramek do zamgławiania

Główny Inspektor Sanitarny nie rekomenduje stosowania natryskowych bramek dezynfekcyjnych z powodu nieskutecznego działania w zwalczaniu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, a także płynących zagrożeń dla zdrowia użytkownika wynikających z ich stosowania.


Odpowiedzią na to pytanie niech będzie komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z 3.11.2020 r. w sprawie natryskowych bramek dezynfekcyjnych zamieszczony na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/gis/komunikat-glownego-inspektora-sanitarnego-w-sprawie-natryskowych-bramek-dezynfekcyjnych. W komunikacje tym zapisano, że: W związku z pojawiającymi się zapytaniami dotyczącymi zasadności i bezpieczeństwa stosowania natryskowych bramek dezynfekcyjnych w miejscach publicznych, np. szkołach, urzędach lub sklepach, Główny Inspektor Sanitarny w kontekście rozprzestrzeniającego się wirusa SARS-CoV-2 informuje, co następuje: zgodnie z art. 5 ustawy z .10.2015 r. o produktach biobójczych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2231 ze zm.), udostępniane na rynku i stosowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą być jedynie produkty biobójcze, które zostały zarejestrowane zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Produkty biobójcze, w tym, wykorzystywane w natryskowych bramkach dezynfekcyjnych, powinny posiadać odpowiednie pozwolenie i zezwolenie na handel równoległy albo pozwolenie na obrót wydawany przez Prezesa Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL).

Należy podkreślić, że nie zostały wydane przez Prezesa URPL pozwolenia dla produktu biobójczego stosowanego w bramkach, tunelach, kabinach, kurtynach dezynfekcyjnych w celu spryskiwania osób.

Produkty biobójcze, które nie zostały wpisane do ogólnodostępnego, na bieżąco uaktualnianego, Wykazu Produktów Biobójczych, widniejącego na stronie internetowej URPL pod linkiem http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze, nie powinny znajdować się w sprzedaży i nie należy ich stosować.

Według rekomendacji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) spryskiwanie osób środkami dezynfekującymi lub odzieży podczas jej używania przez ludzi, w tzw. tunelach, bramkach czy kabinach dezynfekcyjnych, nie jest w żadnym wypadku zalecane z uwagi na narażenie i możliwe negatywne skutki stosowania produktów biobójczych.

Wnioski

Jak widać, Główny Inspektor Sanitarny nie rekomenduje stosowania natryskowych bramek dezynfekcyjnych z powodu nieskutecznego działania w zwalczaniu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, a także płynących zagrożeń dla zdrowia użytkownika wynikających z ich stosowania.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności