Stosowanie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych do zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2

Objęcie przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 oznacza możliwość stosowania przepisów ustawy z 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.) dotyczących m.in.:

  • zasad i trybu zapobiegania oraz
  • zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz podejmowania działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych przez uprawnione organy administracji publicznej np. poprzez poddanie się przez osoby przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nadzorowi epidemiologicznemu, kwarantannie, hospitalizacji lub izolacji.

 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności