Stosowanie od 1 lipca 2020 r. Nomenklatury scalonej do towarów

Od 1 lipca 2020 r. towary na potrzeby VAT oznaczane są przy użyciu Nomenklatury scalonej (CN) bądź Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB). Jednocześnie przestała obowiązywać dotychczas stosowana PKWiU 2008. Zastosowanie będzie miało wyłącznie PKWiU 2015. Oznacza to, że od 1 lipca towary są klasyfikowane według nomenklatury CN, natomiast usługi zgodnie z PKWiU 2015. Zmiany te z jednej strony powodują ujednolicenie stawek podatku VAT dla poszczególnych grup towarów (działów CN), z drugiej strony nałożyły na podatników dodatkowy obowiązek, choćby nawet konieczności bieżącego kontrolowania tego czy nie zmieniła się klasyfikacja ich towaru.

Aktualnie obowiązującą Nomenklaturą Scaloną jest nomenklatura wprowadzona rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2019/1776 z 9 października 2019 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności