Według wstępnych danych w końcu sierpnia 2022 roku w urzędach pracy zarejestrowanych było 808,2 tys. bezrobotnych. Po raz ostatni w rejestrach urzędów pracy mniej bezrobotnych zarejestrowanych było w końcu lipca 1990 r. (699 tys.).

W sierpniu 2022 r. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 95,8 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, tj. o 6,1 tys. (6,8 %) więcej, niż miesiąc wcześniej.

Najlepiej sytuacja wyglądała w województwie wielkopolskim, gdzie bezrobocie wyniosło 2,7%. Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim (7,6%).

Porównując poziom bezrobocia w końcu sierpnia 2022 r. do stanu z końca lutego 2020 r. (przed epidemią COVID-19), liczba zarejestrowanych bezrobotnych spadła o 111,7 tys. osób (o 12,1 %), a stopa bezrobocia rejestrowanego jest o 0,6 punktu proc. niższa niż w końcu lutego 2020 r.

Według danych opublikowanych 1.9.2022 r. zharmonizowana stopa bezrobocia, liczona wg definicji przyjętej przez Eurostat, wyniosła w lipcu 2022 r. 2,6 % w Polsce wobec 6 % w Unii Europejskiej i 6,6 % w strefie EURO. Tym samym Polska zajęła drugie, po Czechach (2,3%), miejsce pod względem najniższej stopy bezrobocia w UE.