Szacowana przez MRPiT stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca września 2020 roku) wyniosła w końcu października 2020 r. 6,1%, co oznacza, że od pięciu miesięcy pozostawała na identycznym poziomie.

Ze wstępnych danych wynika, że liczba bezrobotnych w końcu października 2020 roku wyniosła 1 mln 19 tys. osób i – w porównaniu z końcem września 2020 roku – spadła o 4,7 tys. osób, czyli o 0,5%.

Natężenie bezrobocia, w odniesieniu do września, zmniejszyło się w 6 województwach – spadek kształtował się w przedziale od 0,1 pkt proc. w województwach opolskim, łódzkim, warmińsko-mazurskim, dolnośląskim i kujawsko-pomorskim do 0,2 pkt proc. w świętokrzyskim.

Według danych Eurostatu we wrześniu 2020 roku Polska była, po Czechach, drugim krajem w UE o najniższej stopie bezrobocia, osiągając poziom 3,1% wobec 7,5% w UE27 i 8,3% strefie Euro. Wartość zharmonizowanej stopy bezrobocia we wrześniu br. była w Polsce na identycznym poziomie, jak w we wrześniu 2019 r. oraz w sierpniu 2020 r. W UE wskaźnik bezrobocia zwiększył się z 6,6% we wrześniu 2019 r. do 7,5% we wrześniu 2020 r.

Źródło:

gov.pl