Kwiecień jest drugim miesiącem z rzędu, gdy liczba zarejestrowanych bezrobotnych w urzędach pracy zmniejszyła się.

W zakresie instrumentów nadzorowanych przez resort pracy do końca kwietnia 2021 r. powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy przyznały wsparcie dla 7,3 mln miejsc pracy.

Ze wstępnych danych MRPiT wynika, że liczba zarejestrowanych bezrobotnych w urzędach pracy w kwietniu 2021 r. wyniosła 1 053,3 tys. osób. W porównaniu do końca marca 2021 r. liczba ta spadła o 25,1 tys. osób, czyli o 2,3%.

Najniższą stopę bezrobocia rejestrowanego zanotowano w województwie wielkopolskim (3,7%), a najwyższą w warmińsko-mazurskim (10,1%).

W kwietniu 2021 r. według wstępnych danych pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 107,4 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, tj. o 10,5 tys. (8,9%) mniej niż w marcu 2021 r. i o 49,2 tys. (84,4%) więcej niż w kwietniu 2020 r.

Źródło:

gov.pl