Stawki opłaty rejestrowej i rocznej należnych z tytułu wpisu do rejestru podmiotów gospodarujących odpadami

W Dz.U. z 2018 r. pod poz. 184 opublikowano rozporządzenie Ministra Środowiska z 19.1.2018 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej.

Rozporządzenie określa wysokość stawki:

  • opłaty rejestrowej,
  • opłaty rocznej

- należnych z tytułu wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 21 ze zm.); chodzi o rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzony przez marszałka województwa .

Wysokość stawki opłaty rejestrowej dla:

1) mikroprzedsiębiorców - wynosi 100 zł;

2) przedsiębiorców innych niż przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 - wynosi 300 zł.

Wysokość stawki opłaty rocznej dla:

1) mikroprzedsiębiorców - wynosi 100 zł;

2) przedsiębiorców innych niż przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 - wynosi 300 zł.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności