Rozporządzenie określa szczegółowe stawki opłaty produktowej dla poszczególnych grup sprzętu określonych w załączniku nr 6 do ustawy z 11.9.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1688 ze zm.), które będą obowiązywały do 31.12.2017 r.

Numer i nazwa grupy sprzętu

Szczegółowa stawka w zł/kg wprowadzonego sprzętu

Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego

1,80

Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego

Sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny

Sprzęt konsumencki i panele fotowoltaiczne

Narzędzia elektryczne i elektroniczne, z wyjątkiem wielkogabarytowych stacjonarnych narzędzi przemysłowych

Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy

Automaty wydające

Przyrządy do monitorowania i kontroli

Wyroby medyczne, z wyjątkiem wszelkich wyrobów

wszczepionych i zainfekowanych

Oprawy oświetleniowe do lamp fluorescencyjnych oraz

pozostały sprzęt oświetleniowy do celów rozprowadzania

lub regulacji światła

Proste lampy fluorescencyjne, kompaktowe lampy fluorescencyjne, wysokowydajne lampy wyładowcze, w tym ciśnieniowe lampy sodowe oraz lampy metalohalogenkowe, lampy sodowe niskoprężne, diody elektroluminescencyjne (LED)

7,50