Stawki opłaty produktowej dla grup sprzętu

Rozporządzenie określa szczegółowe stawki opłaty produktowej dla poszczególnych grup sprzętu określonych w załączniku nr 6 do ustawy z 11.9.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1688 ze zm.), które będą obowiązywały do 31.12.2017 r.

Numer i nazwa grupy sprzętu

Szczegółowa stawka w zł/kg wprowadzonego sprzętu

Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego

1,80

Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego

Sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny

Sprzęt konsumencki i panele fotowoltaiczne

Narzędzia elektryczne i elektroniczne, z wyjątkiem wielkogabarytowych stacjonarnych narzędzi przemysłowych

Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy

Automaty wydające

Przyrządy do monitorowania i kontroli

Wyroby medyczne, z wyjątkiem wszelkich wyrobów

wszczepionych i zainfekowanych

Oprawy oświetleniowe do lamp fluorescencyjnych oraz

pozostały sprzęt oświetleniowy do celów rozprowadzania

lub regulacji światła

Proste lampy fluorescencyjne, kompaktowe lampy fluorescencyjne, wysokowydajne lampy wyładowcze, w tym ciśnieniowe lampy sodowe oraz lampy metalohalogenkowe, lampy sodowe niskoprężne, diody elektroluminescencyjne (LED)

7,50
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności