Stawki opłat geologicznych i górniczych na 2022 r.

W Dz.Urz. M.P. z 2021 r. pod poz. 482 obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z 17.5.2021 r. w sprawie stawek opłat na rok 2022 z zakresu przepisów PrGeolGórn.

W obwieszczeniu określono stawki opłat:

  • za działalność w zakresie poszukiwania złóż kopalin za kilometr kwadratowy wynosi dla: węgla kamiennego i rud uranu – 635,96 zł, węgla brunatnego – 254,41 zł, pozostałych kopalin, których złoża są objęte własnością górniczą, z wyłączeniem węglowodorów – 127,23 zł;
  • za działalność w zakresie poszukiwania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla wynosi 123,39 zł;
  • za działalność w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów za kilometr kwadratowy wynosi 239,11 zł;
  • z tytułu podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji wynoszą dla: substancji gazowych – 2,05 zł/tys. m3, substancji ciekłych – 3,98 zł/t, pozostałych substancji – 2,04 zł/t;
  • z tytułu podziemnego składowania odpadów wynoszą dla odpadów: niebezpiecznych – 81,04 zł/t z wyłączeniem odpadów stanowiących materiały izolacyjne i konstrukcyjne zawierające azbest, dla których stawka wynosi 0,0 zł/t, obojętnych – 4,72 zł/t, innych niż niebezpieczne i obojętne – 6,30 zł/t;
  • z tytułu podziemnego składowania dwutlenku węgla wynosi 5,94 zł/t.

Obwieszczenie określa też stawki opłat eksploatacyjnych dla 61 kopalin, czyli m.in. alabastry, bazalty, gaz ziemny, gipsy, granity, kamienie szlachetne (półszlachetne i ozdobne), kwarc, węgiel, kreda, łupki, ropa naftowa, piasek i żwir, porfir, piaskowiec, rudy metali kolorowych, marmur, siarka, sole (solanki), wody (lecznicze, termalne), torfy, wapienie, ziemia krzemionkowa i inne. Stawki opłat eksploatacyjnych wynoszą w tym przypadku od 0,00 do 56,28 zł/j.m.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności