Stawki kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na 2022 r.

W Dz.Urz. Monitor Polski z 2021 r. pod poz. 814 opublikowano obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z 30.8.2021 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na rok 2022.

W obwieszczeniu ogłoszono:

  • górną jednostkową stawkę kary za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu przenikającego do środowiska, za jeden dB przekroczenia, wynoszącą 71,67 zł;
  • jednostkowe stawki kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, zawarte w tabeli poniżej.

Jednostkowe stawki kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu

Wielkość przekroczenia

w zł za każdy dB przekroczenia

            w porze dnia

           w porze nocy

od 1 do 5 dB

                 12,47

                15,60

powyżej 5 do 10 dB

                 21,82

                26,52

powyżej 10 do 15 dB

                 31,21

                37,45

powyżej 15 dB

46,79

56,20

 
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności