Stawka VAT na dostawę wody

Opis sytuacji: Jaką stawkę VAT na dostawę wody powinna zastosować gmina, jeśli dostawa jest dokonywana w ramach zarządzania kryzysowego przez straż pożarną do wspólnoty mieszkaniowej, w skład której wchodzi szkoła podstawowa? Interwencyjna dostawa wody jest związana z brakiem wody w istniejącej na terenie posesji studni, której to brak wynika z obniżenia się poziomu wód gruntowych. Za dostawę wody gmina obciąża kontrahentów zryczałtowaną stawką 15 zł brutto za kurs, bez względu na odległość dowozu i ilość dostarczonej wody. Stawka ta została ustalona kilkanaście lat temu zarządzeniem Burmistrza i nie była zmieniana od tamtego czasu. Dotychczas gmina przy rozliczaniu tej sprzedaży stosowała stawkę 8% – PKWiU 36.00.30.0. Czy zastosowana stawka była prawidłowa?

Tak, zastosowana przez gminę stawka VAT 8% na dostawę wody w świetle obowiązujących przepisów była i będzie nadal prawidłowa, mimo wprowadzenia od 1.7.2020 r. nowej matrycy stawek VAT - zob. poz. 25 „nowego” załącznika nr 3 do ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.; dalej: VATU).

Zgodnie z klasyfikacją PKWiU 36.00.30.0. Dział 36 (woda w postaci naturalnej, usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody) - Usługi związane z handlem wodą dostarczaną za pośrednictwem sieci wodociągowych są zamieszczone w poz. 141 zał. nr 3 do VATU w brzmieniu obowiązującym do 30.6.2020 r.

Nowy zał. nr 3 do VATU ma zastosowanie od 1.7.2020 r. Nowe matryce stawek VAT z załącznika nr 3 weszły wprawdzie w życie 1.11.2019 r., jednak zaczną obowiązywać od 1.7.2020 r.

Wskazać należy, że pierwotnie nowe matryce stawek VAT miały zacząć obowiązywać od 1.4.2020 r., jednak termin ten został przedłużony w związku z epidemią COVID-19.

Reasumując, na dostawę wody przez gminę obowiązuje stawka VAT 8% (poz. 141 „starego” zał. nr 3 i poz. 25 „nowego” zał. nr 3 do VATU).

Ewidencja w deklaracja: W deklaracji VAT-7(20) sprzedaż opodatkowaną stawką 8% należy wykazać w poz. 17 podstawę opodatkowania i w poz. 18 podatek należny

(RA)
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności