Zarządzenie wprowadza stawkę kapitacyjną w wysokości 5,88 gr dla koordynatora w podstawowej opiece zdrowotnej do 31.3.2022r. Wysokość powyższej stawki kapitacyjnej dla koordynatora wynika z załącznika nr 1 poz. 6.1 zmienianego zarządzenia Nr 160/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 30.9.2021 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Uzupełnić należy, że stawka kapitacyjna dotyczy zadania koordynatora związanego z promocją profilaktyki, tj. koordynowania procesu rekrutacji świadczeniobiorców do programów profilaktycznych oraz zapraszania świadczeniobiorców kwalifikujących się do danego programu. 

Powyżej opisane zmiany w Zarządzeniu są istotne dla świadczeniodawców udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ponieważ wprowadzają stawkę kapitacyjną dla  koordynatora w podstawowej opiece zdrowotnej 

Zarządzenie weszło w życie z dniem 6.1.2022r.