Startują staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych

Dla kogo staż?

Staż może odbyć osoba w wieku aktywności zawodowej, czyli taka, która nie osiągnęła wieku emerytalnego, z orzeczeniem o znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności, bezrobotna lub poszukująca pracy. Co ważne, rejestracja w powiatowym urzędzie pracy nie jest wymagana.

Ile trwa staż? O co tu dokładnie chodzi?

Taki staż może trwać od co najmniej 3 do maksymalnie 12 miesięcy. Stażyści są rekrutowani i przygotowani do wymagań na danym stanowisku stażowym przez organizacje pozarządowe wyłonione przez PFRON w drodze konkursu.

Program „Stabilne zatrudnienie” przewiduje szereg działań aktywizacyjnych, m.in. przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi zawodowej dla osoby niepełnosprawnej, doradztwo zawodowe, wsparcie w uzyskaniu kwalifikacji zawodowych oraz pracowniczych. To różnego rodzaju kursy, warsztaty, szkolenia zawodowe, wsparcie trenera pracy. Stażyści mogą liczyć również na stypendium – nie więcej niż 2500 zł brutto miesięcznie – oraz pokrycie kosztów dojazdów.

Gdzie się zgłosić?

Osoby niepełnosprawne zainteresowane realizacją stażu zawodowego mogą zgłaszać się do następujących organizacji pozarządowych:

  • Fundacja „Znajdź Pomoc” (United Way Polska)
    e-mail: [email protected]
    tel.: (22) 299 29 28; 577 648 000
    Liczba miejsc stażowych: 130
  • Fundacja SUSTINAE

e-mail: [email protected]

tel.: 692 954 213

Liczba miejsc stażowych: 113

  • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych

e-mail: [email protected]

tel.: (75) 752 42 54; 668 374 414; 509 794 155; 606 296 420

Liczba miejsc stażowych: 247

Pełna lista instytucji oferujących miejsca stażowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się tutaj:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/staze-zawodowe-dla-osob-niepelnosprawnych-program-stabilne-zatrudnienie/

Źródło:

https://www.gov.pl/web/rodzina/startuja-staze-zawodowe-dla-osob-niepelnosprawnych
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności