Standard po zmianie

Standard przed zmianą

Zarządzający audytem wewnętrznym musi opracować i realizować program zapewnienia i poprawy jakości, obejmujący wszystkie aspekty działalności audytu wewnętrznego.

Interpretacja:

Celem programu zapewnienia i poprawy jakości jest umożliwienie dokonania oceny, czy działalność audytu wewnętrznego jest zgodna ze Standardami oraz czy audytorzy wewnętrzni stosują Kodeks etyki. Program służy także do oceny wydajności i skuteczności audytu wewnętrznego oraz do identyfikacji możliwości poprawy. Zarządzający audytem wewnętrznym powinien zachęcać radę do nadzorowania programu zapewnienia i poprawy jakości.

Interpretacja:

Celem programu zapewnienia i poprawy jakości jest umożliwienie dokonania oceny, czy działalność audytu wewnętrznego jest zgodna Definicją audytu wewnętrznego i ze Standardami oraz czy audytorzy wewnętrzni stosują Kodeks etyki. Program służy także do oceny wydajności i skuteczności audytu wewnętrznego oraz do identyfikacji możliwości poprawy.

Program zapewnienia i poprawy jakości poprzez nadzór, okresowe oceny wewnętrzne, bieżące monitorowanie jakości oraz okresowe oceny zewnętrzne umożliwia uzyskanie wiarygodnych informacji na temat funkcjonowania komórki audytu wewnętrznego, co pozwala na zidentyfikowanie obszarów do przeprowadzenia potencjalnych usprawnień. W wyniku zmiany interpretacji powyższego standardu dodano zapis, że zarządzający audytem wewnętrznym powinien zachęcać radę do nadzorowania programu zapewnienia i poprawy jakości. Powyższa zmiana nie ma wpływu na funkcjonowanie audytu wewnętrznego w JST, gdyż jak już wcześniej wskazano, trudno w nich o wskazanie osoby/grupy osób odpowiadających definicji rady zawartej w Międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.