Standard 1010 – Uznawanie obowiązkowych wytycznych w karcie audytu wewnętrznego

Standard 1010 - Uznawanie obowiązkowych wytycznych w karcie audytu wewnętrznego (poprzednio standard nosił nazwę: Uznawanie Definicji audytu wewnętrznego, Kodeksu etyki i Standardów w karcie audytu wewnętrznego)

Standard po zmianie

Standard przed zmianą

Obowiązek stosowania Podstawowych zasad praktyki zawodowej audytu wewnętrznego, Kodeksu etyki, Standardów i Definicji audytu wewnętrznego, musi być uznany w karcie audytu wewnętrznego. Zarządzający audytem wewnętrznym powinien omówić Misję audytu wewnętrznego oraz obowiązkowe elementy Międzynarodowych ramowych zasad praktyki zawodowej z kierownictwem wyższego szczebla i radą.

Obowiązek stosowania Definicji audytu wewnętrznego, Kodeksu etyki i Standardów musi być uznany w karcie audytu wewnętrznego. Zarządzający audytem wewnętrznym powinien omówić Definicję audytu wewnętrznego, Kodeks etyki i Standardy z kierownictwem wyższego szczebla i radą.

Podobnie jak w przypadku standardu 1000, również standard 1010 nie uległ większym zmianom. We wstępie do Międzynarodowych standardów praktyki zawodowej audytu wewnętrznego wyjaśniono, że w standardach użyto słów: „musi”, aby opisać bezwarunkowy obowiązek oraz „powinien” w sytuacjach, w których oczekiwane jest przestrzeganie danego wymagania, chyba że profesjonalna ocena okoliczności uzasadnia odstępstwo. Zatem kierownik komórki audytu wewnętrznego w JST nie ma bezwzględnego obowiązku omówienia misji audytu wewnętrznego oraz obowiązkowych elementów Międzynarodowych ramowych zasad praktyki zawodowej z kierownikiem jednostki. Wskazane omówienie jest jednak niezwykle przydatne przy dalszej współpracy na linii audytor wewnętrzny - kierownik jednostki. Nakreślenie misji audytu wewnętrznego ograniczy w znaczny sposób nieświadome ograniczenia niezależności i obiektywizmu audytora wewnętrznego przez kierownika jednostki - wynikające z niewłaściwego rozumienia roli audytu wewnętrznego w funkcjonowaniu kontroli zarządczej (audytor wewnętrzny dokonuje profesjonalnej oceny kontroli zarządczej bez przejmowania obowiązków kierownictwa związanych z odpowiedzialnością za prawidłowe jej funkcjonowanie).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności