Stan prac nad ogólnym rozporządzeniem unijnym o ochronie danych osobowych

Celem prowadzonych aktualnie prac jest przyjęcie rozporządzenia, co według planów ma nastąpić jeszcze w tym roku. Gdyby rozporządzenie zostało opublikowane na początku 2016 r., jego wejście w życie nastąpiłoby najprawdopodobniej na początku 2018 r. W czasie czerwcowego spotkania Rada Ministrów zgodziła się z wieloma ważnymi propozycjami Komisji zaprezentowanymi na początku 2012 r. Najbardziej istotne kwestie, wynikających z ustaleń Rady:

  1. pozostawiono ideę „one-step shop” dla konsumentów (będą mogli wnieść skargę do swojego krajowego organu ochrony danych osobowych na dowolnego administratora danych z UE). Z kolei „one-stop shop” po stronie przedsiębiorców zostało nieco rozmyte, ponieważ każdy organ ochrony mógłby prowadzić postępowanie w sprawie podmiotów z grupy kapitałowej;
  2. kary pieniężne zostałyby ustalone na maksymalnym poziomie do 1 miliona euro lub do 2% wartości globalnego obrotu;
  3. państwa członkowskie mogłyby kształtować zakres stosowania rozporządzenia do podmiotów sektora publicznego;
  4. przetwarzanie danych dla celów związanych publicznymi archiwami, celów naukowych, statystycznych oraz badań historycznych nie będzie uznane za niezgodne z pierwotnym celem gromadzenia danych;
  5. przetwarzanie danych sensytywnych będzie dozwolone dla celów dochodzenia roszczeń, archiwów publicznych oraz zdrowia publicznego;
  6. przetwarzający dane na zlecenie będą musieli uzyskiwać zgody administratorów danych na każde dalsze powierzenie danych;
  7. notyfikacja naruszeń ochrony danych osobowych do organu ochrony danych będzie wymagana tylko w szczególnych przypadkach. Ocena wpływu na prywatność (privacy impact assessment) również będzie wymagana tylko w szczególnych przypadkach wysokiego ryzyka naruszenia ochrony;
  8. powołanie urzędnika ds. ochrony danych (Data Protection Officer) będzie dobrowolne, z wyjątkiem określonych przypadków (państwa członkowskie będą mogły określać takie przypadki). 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności