Nabór wniosków w ramach projektu „Stabilna praca – silna rodzina” zakończył się w listopadzie 2021 r. Adresowany był do publicznych służb zatrudnienia – wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy, które w ramach realizowanych projektów będą testować nowe metody, czy sposoby pomocy osobom bezrobotnym, poszukującym pracy lub pracodawcom w celu przygotowywania rozwiązań o charakterze systemowym.

Przy realizacji projektów urzędy będą mogły współpracować m.in. z Ochotniczymi Hufcami Pracy, agencjami zatrudnienia, związkami zawodowymi czy organizacjami pracodawców i innymi podmiotami.

Środki przeznaczone na realizacje projektów pochodzić będą z rezerwy Funduszu Pracy. Projekty będą prowadzone do końca 2023 r.