Środowiskowe domy samopomocy także dla osób ze spektrum autyzmu

W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 967 opublikowano rozporządzenie MRPiPS z 16.5.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Zgodnie z art. 51a ust. 1 i 2 ustawy z 12.3.2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.) ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest m.in. środowiskowy dom samopomocy. Chodzi tu o osoby, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększania zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej. Środowiskowy dom samopomocy świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

Wspomnianą wyżej nowelizacją wprowadzono zmiany w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9.12.2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. Nr 238, poz. 1586 ze zm.). Środowiskowe domy samopomocy, w zależności od kategorii osób, dla których są przeznaczone, dzielą się na następujące typy: typ A – dla osób przewlekle psychicznie chorych, typ B – dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz typ C – dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Od 6.6.2019 r. dodano typ D, zgodnie z którym wspomniane domy przeznaczono także dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Liczba miejsc w domu typu D nie może być mniejsza niż:

  • 5 – jeżeli uczestnikami domu są wyłącznie osoby ze spektrum autyzmu;
  • 7 – jeżeli uczestnikami domu są wyłącznie osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi albo osoby ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi.

W konsekwencji dodano też zapis, zgodnie z którym wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego wynosi nie mniej niż 1 etat na 3 uczestników w domu typu D.

Na koniec, z § 26 zmienianego rozporządzenia wynika, że termin dostosowania środowiskowych domów samopomocy do wymaganych standardów upływa z dniem 31.12.2022 r., jednak nie dotyczy to domów typu D.

 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności