Środki otrzymane na fundusz założycielski nie są przychodem fundacji

Dla celów opodatkowania CIT przychodami są w szczególności otrzymane pieniądze oraz wartości pieniężne, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń (art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych; t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm; dalej: PDOPrU). Co do zasady zatem otrzymane przez fundację lub innego podatnika CIT darowizny (pieniężne lub niepieniężne) oraz częściowo odpłatne lub nieodpłatne świadczenia będą stanowiły przychód podatkowy tego podmiotu.

Jednocześnie do przychodów nie zaliczamy przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego, funduszu udziałowego albo funduszu założycielskiego, albo funduszu statutowego w banku państwowym, albo funduszu organizacyjnego ubezpieczyciela (art. 12 ust. 4 pkt 4 PDOPrU). Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach przyznał rację fundacji, że w odniesieniu do jej funduszu założycielskiego zastosowanie znajdzie właśnie ten przepis.

Ważne
W konsekwencji, środki pieniężne otrzymane przez fundację od fundatora, jako wpłaty na fundusz założycielski nie stanowią przychodu podatkowego fundacji i podlegają w całości wyłączeniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych (interpretacja indywidualna z 12.5.2016 r., sygn. IBPB-1-3/4510-300/16/TS).

Stanowisko takie potwierdzają też inne organy podatkowe (patrz np. interpretacje wydane przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 15.10.2013 r., sygn. IPPB5/423-574/13-2/AJ, a także Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy 17.12.2014 r., sygn. ITPB3/423-435a/14/PS).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności