Średni stan techniczny budynku też może być podstawą do jego rozbiórki

Zdaniem WSA średni stan techniczny budynku może być podstawą do wydani nakazu rozbiórki. Obiekt może stanowić zagrożenie dla przebywających w nim osób z uwagi na brak niezbędnej infrastruktury, jak również negatywne oddziaływanie wizualne na okoliczną przestrzeń (wyr. WSA w Białymstoku z 18.1.2017 r., II SA/Bk 758/16).

1. Stan faktyczny

Wspólnota Mieszkaniowa w Białymstoku wystąpiła z wnioskiem do powiatowego inspektora budowalnego o wyrażenie zgody na rozbiórkę okolicznego pawilonu handlowo-usługowego z uwagi na jego zły stan techniczny, powołując się na stosowne ekspertyzy. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego uznał, po przeprowadzeniu własnej oceny obiektu, że budynek jest w średnim stanie technicznym wobec czego nie ma podstaw do jego rozbiórki, tym samym umorzył prowadzone na wniosek wspólnoty postępowanie.

2. Orzeczenie sądu

W wyniku złożonej przez członków wspólnoty skargi, WSA stwierdził, że PINB niesłusznie wykluczył zastosowanie w przedmiotowej sprawie art. 67 ustawy z 7.7.1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 280 ze zm.), który daje możliwość ingerencji nadzoru budowlanego w sytuacji gdy obiekt nie nadaje się do odbudowy, remontu lub wykończenia.

Ważne
Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że nawet średni stan techniczny, jak wynikało z przedstawionej przez współwłaścicieli budynku opinii eksperckiej, może być podstawą do wydania nakazu rozbiórki obiektu budowlanego w sytuacji istnienia zagrożenia dla przebywających w nim osób z uwagi na brak elementów niezbędnej infrastruktury lub też negatywne odziaływanie wizualne na okoliczną przestrzeń. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności