Sprzedaż urządzeń interaktywnych dla placówek oświatowych a stawka VAT 0%

Rozstrzygnięcie zawiera interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 17.4.2018 r. (0113-KDIPT1-1.4012.143.2018.2.AK).

Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy z 11.2.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.; dalej: VATU), stawkę VAT w wysokości 0% stosuje się do m.in. dostaw sprzętu komputerowego dla:

1) placówek oświatowych,

2) organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym

- przy zachowaniu warunków, o których mowa w art. 83 ust. 13-15 VATU.

Przy czym, przez placówki oświatowe rozumie się w tym przypadku szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo-wychowawcze (art. 43 ust. 9 VATU).

Trzy warunki, które trzeba spełnić, aby zastosować stawkę VAT w wysokości 0% to po pierwsze, zgodność z załącznikiem nr 8 do VATU, gdzie wymieniono wykaz towarów, których dostawa jest opodatkowana stawką 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 VATU, a chodzi tu o:

1) jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych;

2) drukarki;

3) skanery;

4) urządzenia komputerowe do pism Braille’a (dla osób niewidomych i niedowidzących);

5) urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy).

W rozpatrywanej sprawie chodzi o urządzenia interaktywne, w stosunku do których:

1) zarówno pufa interaktywna, podłoga interaktywna oraz blat interaktywny posiadają w pełni funkcjonalny system operacyjny, który umożliwia edytowanie tekstu, prace w arkuszu kalkulacyjnym, edycję zdjęć, przeglądanie Internetu;

2) do puf, podłogi oraz blatu interaktywnego można podłączyć wszelkie urządzenia peryferyjne dedykowane komputerom stacjonarnym, takie jak myszki oraz klawiatury, drukarki, skanery, pamięci przenośne;

3) podzespoły w pufie, podłodze oraz blacie interaktywnym są zależne od siebie i stanowią zestaw komputerowy;

4) klasyfikacja statystyczna to: PKWiU 26.20.13.0 - Maszyny cyfrowe do automatycznego przetwarzania danych, zawierające w tej samej obudowie co najmniej jednostkę centralną oraz urządzenia wejścia i wyjścia, nawet połączone.

Po drugie, dokonujący dostawy wymienionych towarów stosuje stawkę podatku 0%, pod warunkiem posiadania:

1) stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową , zgodnie z odrębnymi przepisami - w przypadku dostawy na rzecz placówek oświatowych;

2) kopii umowy o nieodpłatnym przekazaniu sprzętu komputerowego placówce oświatowej oraz posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący placówkę oświatową , zgodnie z odrębnymi przepisami - w przypadku dostawy na rzecz wspomnianych wyżej organizacji.

Po trzecie, dostawca ma obowiązek przekazać kopię tych dokumentów do właściwego urzędu skarbowego .

Ważne
Dopiero łączne spełnienie wszystkich powyższych warunków uprawnia dostawcę do zastosowania obniżonej stawki na dostawę sprzętu komputerowego.

W rozpatrywanym opisie sprawy wskazuje się bowiem, że wszystkie te części są zamontowane wewnątrz jednej, bezpiecznej obudowy, ściśle ze sobą współpracując i stanowiąc zestaw komputerowy, a do urządzenia można podłączyć wszelkie urządzenia peryferyjne dedykowane komputerem stacjonarnym, takie jak myszki oraz klawiatury, drukarki oraz skanery, czy pamięci przenośne.

Dyrektor KIS uznał więc, że pod warunkiem spełnienia wszystkich wymienionych wyżej wymogów, dostawca omawianego sprzętu ma prawo zastosować stawkę VAT w wysokości 0%.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności