Sprzedaż bezprzetargowa na poprawę zagospodarowania działki sąsiedniej

Jak zaopiniować podział, biorąc pod uwagę decyzję celu publicznego, która przeznacza działkę gminną na cele publiczne (Szkoła, świetlica)? Jeżeli to jest możliwe, to jak powinna przebiegać procedura?

W ocenie sporządzającego odpowiedź, możliwa jest sprzedaż części nieruchomości w trybie bezprzetargowym.


W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, iż decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawana jest celem jej wykorzystania w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę. Uzyskanie takiego pozwolenia oznacza więc „skonsumowanie” decyzji lokalizacyjnej, która nie może następnie być już wykorzystywana lub zmieniana. W konsekwencji, decyzja ta nie wpływa już na dalsze wykorzystywanie nieruchomości, które przecież może ulec zmianie w przyszłości.

Sprzedaż części lub całości należącej do JST nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej dopuszczalna jest na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 GospNierU. Należy zwrócić uwagę, iż jeżeli przedmiotem sprzedaży jest tylko część nieruchomości, procedura zbycia powinna zostać poprzedzona wydzieleniem odpowiedniej działki. Szczegółowe uzasadnienie podziału zależy głównie od okoliczności faktycznych i prawnych danej sprawy.

Prawidłowa procedura sprzedaży bezprzetargowej powinna zostać rozpoczęta przez podanie osoby zainteresowanej nabyciem nieruchomości. O odstąpieniu od drogi przetargowej rozstrzyga uchwałą rada gminy. Następnie gmina powinna, o ile to konieczne, dokonać podziału nieruchomości przez wydzielenie działki mającej być przedmiotem zbycia. Dopiero po zgodzie rady gminy wójt może przystąpić do procedury zawarcia umowy z nabywcą.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności