Sprawozdawczość budżetowa – nowe rozporządzenie

W Dz.U. z 2018 r. pod poz. 109 opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9.1.2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Rozporządzenie określa trzy zakresy zagadnień.

Po pierwsze, rodzaje, formy, terminy i sposoby sporządzania sprawozdań:

1) z wykonania budżetów JST;

2) z wykonania planów finansowych jednostek budżetowych;

3) z dochodów i wydatków na rachunkach, o których mowa w art. 163 i art. 223 ustawy z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.);

4) z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych;

5) z wykonania planów finansowych agencji wykonawczych;

6) z wykonania planów finansowych instytucji gospodarki budżetowej;

7) z wykonania planów finansowych państwowych funduszy celowych;

8) o stanie środków finansowych na rachunkach bankowych JST;

9) z wykonania planów finansowych ZUS.

Po drugie, jednostki zobowiązane do sporządzania poszczególnych rodzajów wymienionych wyżej sprawozdań oraz odbiorców tych sprawozdań.

Po trzecie, rodzaje i zasady sporządzania sprawozdań w zakresie zobowiązań wynikających z umów o partnerstwie publiczno-prywatnym zawieranych na podstawie odrębnych ustaw przez podmioty sektora finansów publicznych.

Tym samym, utraciło moc poprzednio obowiązujące rozporządzenie Ministra Finansów z 16.1.2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1015 ze zm.).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności