Sprawozdanie wojewody w sprawie realizacji zadań przez starostów

W Dz.U. z 2018 r. pod poz. 973 opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.4.2018 r. w sprawie informacji zawartych w zbiorczym sprawozdaniu wojewody.

Rozporządzenie wydano na podstawie art. 122 ust. 3 ustawy z 5.1.2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 978 ze zm.); dalej: KierPojazdU. Określa ono zakres informacji zawartych w zbiorczym sprawozdaniu z terenu województwa z realizacji przez starostów zadań określonych w KierPojazdU oraz jego wzór (załącznik do rozporządzenia).

Tym samym utraciło moc rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 10.1.2013 r. w sprawie sprawozdania z realizacji na terenie województwa zadań określonych ustawą o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2013 r. poz. 81).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności