Sposób unieważniania Karty Dużej Rodziny

Rozporządzenie określa:

1) sposób unieważnienia Karty Dużej Rodziny (KDR);

2) szczegółowy zakres informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie KDR lub wydanie jej duplikatu.

Wniosek o przyznanie KDR lub wydanie jej duplikatu zawiera wskazanie, czy wniosek dotyczy przyznania KDR, czy wydania jej duplikatu, oraz dane dotyczące członków rodziny wielodzietnej wymienione w § 3 rozporządzenia.

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) unieważnia Kartę przez wprowadzenie do systemu teleinformatycznego informacji o unieważnieniu KDR oraz odcięcie jednego z rogów KDR o powierzchni co najmniej 1 cm2. Unieważnioną w ten sposób kartę zwraca się członkowi rodziny wielodzietnej.

Wzór:

1) Karty Dużej Rodziny - określa załącznik nr 1 do rozporządzenia,

2) znaku „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny” określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) logo rodziny wielodzietnej określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności